Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: U

Ulijepiti ili uljepiti?

Kako je pravilno pisati: uljepiti ili ulijepiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše ulijepiti. Pravilno je također ulijepio, ulijepila, ulijepili, ulijepivši, ulijepim, ulijepit ću, ulijepit ćemo…

Upotrijebiti ili upotrjebiti?

Kako je pravilno pisati: upotrijebiti ili upotrjebiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Umjesto ili umijesto?

Kako je pravilno pisati: umjesto ili umijesto? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto . . . Pročitaj više

Ucjena ili ucijena?

Kako je pravilno pisati: ucjena ili ucijena? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ucjenjivati ili ucijenjivati?

Kako je pravilno pisati: ucjenjivati ili ucijenjivati? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Uvrijediti ili uvrjediti?

Kako je pravilno pisati: uvrijediti ili uvrjediti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Usjeći ili usijeći?

Kako je pravilno pisati: usijeći ili usjeći? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Svršeni glagol naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno je pisati: usjeći, usječem, usjekli, usjekla, usjekle, usjeći ću, usjeći će…

Uvijet ili uvjet?

Kako je pravilno pisati: uvjet ili uvijet? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i . . . Pročitaj više

Uvrijeđen ili uvrjeđen?

Kako je pravilno pisati: uvrijeđen ili uvrjeđen? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Udarač ili udarać?

Kako je pravilno pisati: udarač ili udarać? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda dolazi od glagola udarati i plodnog sufiksa -ač. Pravilno se piše: udarač, udarača, udarači, udaračima, udaračica, udarački…