Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: U

Udarač ili udarać?

Kako je pravilno pisati: udarač ili udarać? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda dolazi od glagola udarati i plodnog sufiksa -ač. Pravilno se piše: udarač, udarača, udarači, udaračima, udaračica, udarački…

Učlaniti ili ućlaniti?

Kako je pravilno pisati: učlaniti ili ućlaniti? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji označava postati dio neke zajednice ili grupe, stranke ili organizacije. Pravilno se piše učlaniti, učlanio, učlanila, učlanili, učlanivši, učlanim, učlanjenje… Pravilna je uporaba: . . . Pročitaj više

Udžbenik ili uđbenik?

Kako je pravilno pisati: udžbenik ili uđbenik? Imenica dolazi zapravo od glagola učiti (učbenik). Tada se događa promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Bezvučni glas č nađe se ispred zvučnog glasa b, i prelazi u svoj zvučni glas dž. Stoga je pravilno pisati: udžbenik, udžbenika, udžbeniku, udžbenikom, udžbenici, udžbenički…

Unaprijed ili u naprijed?

Kako je pravilno pisati: unaprijed ili u naprijed? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Ujutro ili u jutro?

Kako je pravilno pisati: ujutro ili u jutro? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Ukoliko ili u koliko?

Kako je pravilno pisati: u koliko ili ukoliko? Ovdje je riječ o dvama različitim oblicima pisanja, a ovisno hoćemo li pisati zajedno ili odvojeno, radi se o drugačijem značenju. “Ukoliko” pisano sastavljeno jest veznik koji se javlja u rečenicama s veznikom utoliko. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Ukoliko budeš učio, . . . Pročitaj više

Uradci ili uratci ili uraci?

Kako je pravilno pisati: uradci, uratci ili uraci? U hrvatskom jeziku česte su dvojbe u kojim se slučajevima gube suglasnici, a u kojima ne. Kod ove imenice nominativ jednine glasi uradak, a nominativ množine glasi uradci.

Uspaničiti ili uzpaničiti?

Kako je pravilno pisati: uzpaničiti ili uspaničiti? Ovaj glagol nastaje u tvorbi od prijedloga uz i glagola paničiti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Stoga je pravilno pisati uspaničiti, uspaničim, uspaničili, uspaniče, uspaničivši…

Uzkipjeti ili uskipjeti?

Kako je pravilno pisati: uzkipjeti ili uskipjeti? Ovaj glagol dolazi u tvorbi od prijedloga uz i glagola kipjeti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Glagol je pravilno pisati uskipjeti, uskipim, uskipjet ću, uskipjeh, uskipio sam, uskipjevši…