Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: U

Učinak ili ućinak?

Kako je pravilno pisati: učinak ili ućinak? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica muškog roda dolazi od glagola učiniti i pravilno se piše učinak. Pravilno je i učinka, učinku, učinkom, učinci, učincima…

Učlaniti ili ućlaniti?

Kako je pravilno pisati: učlaniti ili ućlaniti? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji označava postati dio neke zajednice ili grupe, stranke ili organizacije. Pravilno se piše učlaniti, učlanio, učlanila, učlanili, učlanivši, učlanim, učlanjenje… Pravilna je uporaba: . . . Pročitaj više

Unaprijed ili u naprijed?

Kako je pravilno pisati: unaprijed ili u naprijed? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Udžbenik ili uđbenik?

Kako je pravilno pisati: udžbenik ili uđbenik? Imenica dolazi zapravo od glagola učiti (učbenik). Tada se događa promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Bezvučni glas č nađe se ispred zvučnog glasa b, i prelazi u svoj zvučni glas dž. Stoga je pravilno pisati: udžbenik, udžbenika, udžbeniku, udžbenikom, udžbenici, udžbenički…

Ukoliko ili u koliko?

Kako je pravilno pisati: u koliko ili ukoliko? Ovdje je riječ o dvama različitim oblicima pisanja, a ovisno hoćemo li pisati zajedno ili odvojeno, radi se o drugačijem značenju. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u . . . Pročitaj više

Ujutro ili u jutro?

Kako je pravilno pisati: ujutro ili u jutro? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Uradci ili uratci ili uraci?

Kako je pravilno pisati: uratci, uraci ili uradci? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju nominativa množine imenice muškog roda – uradak. Postavlja se pitanje piše li se pravilno uratci, uradci oči uraci. Odnosno, pitanje je događaju li se neke glasovne promjene te gube li se određeni suglasnici. Dvojbe poput ovih . . . Pročitaj više

Uzkipjeti ili uskipjeti?

Kako je pravilno pisati: uzkipjeti ili uskipjeti? Ovaj glagol dolazi u tvorbi od prijedloga uz i glagola kipjeti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Glagol je pravilno pisati uskipjeti, uskipim, uskipjet ću, uskipjeh, uskipio sam, uskipjevši…

Uspaničiti ili uzpaničiti?

Kako je pravilno pisati: uzpaničiti ili uspaničiti? Ovaj glagol nastaje u tvorbi od prijedloga uz i glagola paničiti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Stoga je pravilno pisati uspaničiti, uspaničim, uspaničili, uspaniče, uspaničivši…