Kako se piše pravilno na hrvatski?

Upotrijebiti ili upotrjebiti?

Kako je pravilno pisati: upotrijebiti ili upotrjebiti?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: upotrijebiti. Pravilno je i upotrijebim, upotrijebio, upotrijebila, upotrijebimo, upotrijebit ću, upotrijebili su…

Primjeri:

  • Sve što kažeš može se upotrijebiti protiv tebe.
  • Upotrijebit ću svu svoju moć samo da tebe uništim.
  • Može li se ovo sredstvo upotrijebiti za čišćenje podova?
  • Upotrijebit će se čak i nedopušteno oružje, strahuju političari.
  • Upotrijebili smo sve što je u našim rukama, sad se samo možemo nadati najboljem.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol upotrijebiti, upotrijebila, upotrijebimo, upotrijebite, upotrijebili… Imenica se pravilno piše upotreba. Pridjev se pravilno piše upotrebljen.