Akustičnost ili akustićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: akustičnost ili akustićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je akustično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati akustičnost, akustičnosti, akustičnostima…

LEAVE A COMMENT