Kako se piše pravilno na hrvatski?

Alogićan ili alogičan?

Kako je pravilno pisati: alogičan ili alogićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije logično. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati alogičan, alogična, alogičnu…