Alogićnost ili alogičnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: alogićnost ili alogičnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nekog tko je alogičan. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati alogičnost, alogičnosti, alogičnostima…

LEAVE A COMMENT