Kako se piše pravilno na hrvatski?

Američki ili amerićki?

Kako je pravilno pisati: amerićki ili američki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu ili pridjevu koji se odnose na Ameriku i Amerikance. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati američki, američkog, američkom…