Analitićarski ili analitičarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati analitićarski ili analitičarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na analitičare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati analitičarski, analitičarskog, analitičarskom…

LEAVE A COMMENT