Anarhičnost ili anarhićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: anarhičnost ili anarhićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga što je anarhično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati anarhičnost, anarhičnosti, anarhičnostima…

LEAVE A COMMENT