Apokaliptićki ili apokaliptički?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: apokaliptićki ili apokaliptički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na način Apokalipse. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati apokaliptički, apokaliptičkog, apokaliptičkim…

LEAVE A COMMENT