Aromatičan ili aromatićan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: aromatičan ili aromatićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odlikuje aromom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati aromatičan, aromatična, armoatični…

LEAVE A COMMENT