Asimetrićnost ili asimetričnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: asimetrićnost ili asimetričnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je asimetrično, neskladno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati asimetričnost, asimetričnosti, asimetričnošću…

LEAVE A COMMENT