Ateljer ili atelijer?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ateljer ili atelijer? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava radionica u kojoj se obavlja umjetnički rad. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati atelijer, atelijera, atelijeru… Također je ispravan i oblik atelje.

LEAVE A COMMENT