Kako se piše pravilno na hrvatski?

Umijetnički ili umjetnički?

Kako je pravilno pisati: umijetnički ili umjetnički? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na umjetnost i umjetnike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umjetnički, umjetničkog, umjetničkom, umjetničke…