Atipičnost ili atipićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: atipičnost ili atipićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što nije tipično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati atipičnost, atipičnosti…

OSTAVITE KOMENTAR