Autentičnost ili autentićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: autentičnost ili autentićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što se može potvrditi kao istinito. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autentičnost, autentičnosti, autentičnostima…

LEAVE A COMMENT