Kako se piše pravilno na hrvatski?

Baka-servis, baka servis ili baka servis?

Baka-servis popularan je naziv za čuvanje i povjeravanje djece bakama i djedovima. Piše se sa spojnicom jer svaka riječ ima svoj naglasak, a u sklonidbi se mijenja samo druga sastavnica (baka-servisa, baka-servisu, baka-servisom). Spojnica se uvijek piše bez razmaka među sastavnicama: baka-servis, spomen-ploča, džin-tonik, ping-pong.

Pravilno je pisati baka-servis