Banćiti ili bančiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bančiti ili banćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači nepotrebno trošiti novac, rasipati novac. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bančiti, bančim, bančiš…

LEAVE A COMMENT