Bescijen ili bescjen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bescijen ili bescjen? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je jeftino i niske cijene. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bescjen, bescjena, bescjenu…

LEAVE A COMMENT