Kako se piše pravilno na hrvatski?

Besciljan ili bezciljan

Pridjev besciljan nastao je od prefiksa bez + ciljan. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako dobivamo oblik besciljan, a isto vrijedi u prilogu besciljno i imenici besciljnost. Pridjev besciljan označava ono koje nema cilja ili svrhu, koji je besmislen: besciljna šetnja, besciljan posao, besciljni put.

Pravilno je pisati besciljan