Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bespilotan ili bezpilotan?

Pridjev bespilotan nastaje u tvorbi s prefiksom bez (bez + pilotan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pridjev bespilotan označava ono što vozi bez pilota (bespilotna letjelica, bespilotni helikopter, bespilotni zrakoplov).

Pravilno je pisati bespilotan