Besposličarenje ili besposlićarenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besposličarenje ili besposlićarenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola besposličariti. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besposličarenje, besposličarenja, besposličarenju…

LEAVE A COMMENT