Besposličariti ili besposlićariti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besposličariti ili besposlićariti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači provoditi vrijeme bez ikakvog posla. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besposličariti, besposličarim, besposličari…

LEAVE A COMMENT