Besposličarski ili besposlićarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besposličarski ili besposlićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na besposličare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besposličarski, besposličarske, besposličarskog…

LEAVE A COMMENT