Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bespravno ili bezpravno?

Pridjev bespravno nastao je od bez + pravno. Kada se zvučni glas z našao ispred bezvučnog p, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva se promjena naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ispravno je pisati: bespravno, bespravni, bespravlje, bespravnost. Također u sličnim primjerima provodi se ista glasovna promjena te je pravilno: bespredmetan, besposlen, besplatan, i dr.

Pravilno je pisati bespravno