Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bespredmetan ili bezpredmetan

Kako je pravilno pisati: bespredmetan ili bezpredmetan?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Pridjev bespredmetan može označavati ono što je neutemeljeno, bezrazložno ili nepotrebno. Riječ je nastala od bez + predmetan te se dogodila glasovna promjena jednačenje po zvučnosti.

Zvučni glas z našao se ispred bezvučnog p, te je prešao u svoj bezvučni parnjak s. Ispravno je pisati bespredmetan, prilog glasi bespredmetno i imenica bespredmetnost. I u drugim primjerima s prefiksom bez događa se jednačenje po zvučnosti: bespartijski, besperspektivan, bespilotan i dr. Pravilno je pisati bespredmetan.

Primjeri:

  • Sad je bespredmetno o tome razgovarati. Što se dogodilo, dogodilo se.
  • Smatrala je bespredmetnim ulaziti u takvu raspravu s ljudima koje je držala ispod svoje razine.
  • U našoj se kući odvijala još jedna bespredmetna svađa u kojoj nisam više imala snage sudjelovati.
  • Bespredmetno je o tome govoriti pa ću radije ovaj put ostati suzdržana.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev bespredmetno, bespredmetna, bespredmetan, bespredmetni, bespredmetnim, bespredmetnoj… Odnosno, u tvorbi pridjeva provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.