Bezgrješnički ili bezgriješnićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezgrješnički ili bezgriješnićki? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na bezgrešnike. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezgrejšnički, bezgrješničkom, bezgrješničke…

LEAVE A COMMENT