Beznaćajan ili beznačajan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: beznaćajan ili beznačajan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nema značenja. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati beznačajan, beznačajna, beznačajnu…

LEAVE A COMMENT