Bezočnica ili bezoćnica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezočnica ili bezoćnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava netko tko je bezočan; bestidnica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezočnica, bezočnice, bezočnici…

LEAVE A COMMENT