Bezočnik ili bezoćnik?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezočnik ili bezoćnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava netko tko je bezočan; bestidnik. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezočnik, bezočnika, bezočniku…

LEAVE A COMMENT