Bezvjerac ili bezvijerac?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezvjerac ili bezvijerac? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onog koji ne vjeruje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezvjerac, bezvjerca, bezvjerca…

LEAVE A COMMENT