Bezvjerstvo ili bezvijerstvo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezvjerstvo ili bezvijerstvo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava djelovanje onoga koji nema vjere. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezvjerstvo, bezvjerstva, bezvjerstvu…

LEAVE A COMMENT