Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bezvrjednik ili bezvrijednik?

Kako je pravilno pisati: bezvrjednik ili bezvrijednik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji nema karaktera. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezvrijednik, bezvrijednika, bezvrijedniku…