Bezvučnost ili bezvućnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezvučnost ili bezvućnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga što je bezvučno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezvučnost, bezvučnosti, bezvučnostima…

LEAVE A COMMENT