Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bijelovarac ili Bjelovarac?

Kako je pravilno pisati: Bijelovarac ili Bjelovarac? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnika Bjelovara. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Bjelovarac, Bjelovarca, Bjelovarcu, Bjelovarcem…