Bjelodan ili bijelodan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjelodan ili bijelodan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što ne ostavlja mjesta sumnji. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelodan, bjelodano, bjelodani…

LEAVE A COMMENT