Bjelogorica ili bijelogorica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjelogorica ili bijelogorica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava drveće kojem otpada lišće. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelogorica, bjelogorice, bjelogorici…

LEAVE A COMMENT