Lišće ili lišče?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: lišće ili lišče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici koja označava biljni organ, komad papir, novine i drugo. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lišće, lišća, lišću…

LEAVE A COMMENT