Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bljedoća ili blijedoća?

Kako je pravilno pisati: blijedoća ili bljedoća? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga koji je blijed. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedoća, bljedoće, bljedoći…