Kako se piše pravilno na hrvatski?

Blještavilo ili bliještavilo?

Kako je pravilno pisati: blještavilo ili bliještavilo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava vanjština onoga što bliješti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati blještavilo, blještavila, blještavilu…