Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bobićavost ili bobičavost?

Kako je pravilno pisati: bobićavost ili bobičavost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nečega što je u bobicama. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bobičavost, bobičavosti, bobičavostima…