Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bojanje ili bojenje?

Kako je pravilno pisati: bojanje ili bojenje?

U dvojbi kako se pravilno piše bojanje ili bojenje riječ je o dvjema glagolskim imenicama. U ovim primjerima dva su nastavka, -anje i -enje, a dolaze ovisno o kojim je glagolima riječ.

U značenju premazivati bojom, ostavljati trag bojom postoje glagoli bojati i bojiti. Oba glagola su nesvršena. Ako je riječ o glagolu bojati glagolsku imenice dobivamo nastavkom -anje: bojanje. Ako je riječ o glagolu bojiti, onda je glagolska imenica s nastavkom -enje: bojenje.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Bojanje ograde je zabavna aktivnost za svu djecu.
Bojenje je njezina najdraža stvar.
Bojanje je zabavno, ali i prljavo.
Sva djeca u vrtiću vole bojenje.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku postoje dva glagola – bojati i bojiti. Od glagola bojati pravilna glagolska imenica je bojanje. Od glagola bojiti pravilna glagolska imenica jest bojenje.