Kako se piše pravilno na hrvatski?

Slijedeći ili sljedeći?

Kako je pravilno pisati: slijedeći ili sljedeći?

Za razliku od nekih jezičnih dvojbi, u ovom su slučaju obje opcije točne. Ono na što valja pripaziti jesu njihova različita značenja jer se, naime, radi se različitim vrstama riječi. Oblik slijedeći je glagolski prilog sadašnji izveden od glagola slijediti te kao takav nije sklonjiv. Njime se izriče radnja koja se zbiva istodobno s kojom drugom radnjom.

Primjeri:

Slijedeći Marka pronašao sam put do hotela.

Slijedeći divlje životinje upoznavali su prirodu.

S druge strane, oblik sljedeći je pridjev koji označava onog koji je na redu. Kako je riječ o pridjevu, za očekivati je da se nalazi uz imensku riječ te da se deklinira. Osim oblika sljedeći za muški rod, postoje i oblici sljedeća te sljedeće za ženski i srednji rod. Ovaj se oblik može čuti na mjestima gdje se čeka u redovima, kao što je banka, pošta i sl.

Primjeri:

  • Neka dođe sljedeći putnik.
  • Idemo na put sljedeće godine.

Valja, dakle, zaključiti da ćete slijedeći ovaj jezični savjet, ostaviti bolji dojam u pismenoj prepisci sa šefom, no, kliknite na sljedeći savjet ako želite znati više o najčešćim pogreškama u hrvatskom jeziku!