Boksački ili boksaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: boksaćki ili boksački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na boksače. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati boksački, boksačkog, boksačkom…

LEAVE A COMMENT