Bolečivost ili bolećivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bolečivost ili bolećivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja je bolećiva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećivosti, bolećivostima…

LEAVE A COMMENT