Kako se piše pravilno na hrvatski?

Brojanje ili brojenje?

Kako je pravilno pisati: brojanje ili brojenje?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše glagolska imenice – brojanje ili brojenje. Glagolske imenice u hrvatskom jeziku tvore se od glagola (svršenih i nesvršenih) i sa sufiksima -nje, -će, -ba.

Neki od primjera glagolskih imenica su od glagola trčatitrčanje, pjevatipjevanje, uginuti – uginuće, kuhati – kuhanje, i tako dalje.

U ovom primjeru postavlja se pitanje piše li se pravilno imenica brojanje ili brojenje. Odnosno, završava li imenica na -anje ili -enje.

Obje varijante, i brojanje i brojenje, mogu se čuti i pročitati od govornika hrvatskog jezika. Glagolska imenica dolazi od glagola brojati. Uz glagol brojati u tvorbi glagolskih imenica dolazi i sufiks -anje, stoga je pravilan oblik: brojanje. Pravilno je i kod sličnih glagolskih imenica: pjevanje, trčanje, sviranje, gledanje… No ako glagolska imenica nastaje od glagola brojiti – tada je pravilno pisati glagolsku imenicu brojenje. Neki jezikoslovci daju prednost isključivo glagolu brojiti i imenici brojenje.

Primjeri:

  • Brojanje riječi trajale je predugo.
  • Misliš li da je pravedno brojanje riječi u esejima.
  • Zamaralo ju je svakodnevno brojanje kalorija i vaganje svakog obroka.
  • Naučila je brojenje do deset na engleskom jeziku.
  • Odmalena ju je zanimalo brojenje i računanje.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolska imenica glagola brojati: brojanje. Od glagola brojiti pravilna glagolska imenica piše se brojenje. Neki jezikoslovci daju prednost samo glagolu brojiti i glagolskoj imenici brojenje.