Kako se piše pravilno na hrvatski?

Budući ili budući da?

Riječ budući može biti pridjev (budući muž, budući posao) ili prilog (Budući nestrpljiva, nije gubila ni trena). Oblik budući da pravilan je ako je riječ o vezniku: Budući da živi na selu, nije trebala njegovu pomoć. Budući da je savladao gradivo, dobio je izvrsnu ocjenu.

Pravilno je i budući i budući da