Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pomoć ili pomoč?

Kako je pravilno pisati: pomoć ili pomoč?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Imenica u svojem korijenu ima praslavenski oblik motjь (hrvatski moć). Pravilno se piše: pomoć, pomoći, pomoćima, pomoćni, bespomoćni, pomoću

Primjeri:

  • Tražila je pomoć, ali se nitko iz gomile nije usudio približiti.
  • Pomoć nije dobila ni od koga.
  • Kad ti pomoć treba, obitelj je uvijek tu, a svi ostali se negdje izgube.
  • Ne želim od tebe pomoć, želim ljubav.
  • Od pomoći takve boli glava.
  • To nije pomoć, to je usluga koju ću ti vratiti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda pomoć, pomoći, pomoćima. Pravilno je pisati i glagol pomoći, pridjeve pomoćni, bespomoćan, pomoćno, pomoćnih, pomoćnima, imenice pomoćnik, pomoćnica.