Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bunjevački ili bunjevaćki?

Kako je pravilno pisati: bunjevački ili bunjevaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnose na Bunjevce ili na način Bunjevaca. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunjevački, bunjevačkog, bunjevačkom…