Ča-ča-ča ili ća-ća-ća

  Kako se piše

Ča-ča-ča ples je koji se pojavio na Kubi, a popularizirao u Europi pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Riječ cha-cha-cha španjolskog je podrijetla, a u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ča-ča-ča. Imenica ča-ča-ča ne deklinira se, odnosno ne mijenja se po padežima.

Pravilno je pisati ča-ča-ča

OSTAVITE KOMENTAR